מעמד המתכנן

 

חובת הכללת מתכננים במכרזים למשרות תכנון

 

בחודש אפריל פרסמה עיריית ירושלים מכרז למשרת מנהל/ת האגף לתכנון העיר, שהיה פתוח רק לאדריכלים ולמהנדסים;  וכן מכרז למשרת מנהל/ת אגף לפיתוח אסטרטגי עירוני ועסקי, שהיה פתוח רק לבעלי תואר אקדמי בכלכלה, משפטים, אדריכלות או הנדסה. תנאי הסף של שני המכרזים לא אפשרו לבעלי תואר אקדמי בתכנון ערים ואזורים, להגיש כלל מועמדות למשרות בתחום התכנון העירוני, למרות שאין ספק שהשכלה אקדמית בתכנון ערים היא המתאימה ביותר למילוי תפקידים אלה.

 

למרבה הצער, פניית איגוד המתכננים לעיריית ירושלים לשינוי תנאי המכרז נדחתה בנימוקים בלתי מתקבלים על הדעת, תוך אמירה כי בעל תפקיד תכנוני שתוארו האקדמי הינו בתכנון ערים ימצא "בנחיתות מקצועית" מול עובדים וספקי שירותים לעירייה. לאור התשובה, והנורמה המסוכנת שהיא בקשה לבסס, של הדרת בעלי תואר בתכנון ערים ואזורים ממשרות בתחום עיסוקם, נאלץ איגוד המתכננים לנקוט בתגובה חריפה ונחושה לשמירת מעמד המתכנן, ולפתוח באופן תקדימי בהליכים משפטיים לשינוי המכרזים.

 

האיגוד, שאותו ייצג עו"ד ומתכנן הערים אשר כהנא, הגיש באופן מיידי תביעה לביטול המכרזים לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים וכן בקשה דחופה לצו מניעה זמני שימנע המשך ניהול המכרזים.

 

ב-03/05/2021 התקיים דיון דחוף בבקשת איגוד המתכננים בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים. בדיון זה הסכימה לבסוף עיריית ירושלים לשינוי תנאי המכרזים. בית המשפט נתן פסק דין המתקף את ההסכמה, לפיה המכרזים יתוקנו כך שדרישות ההשכלה יכללו גם בעלי תואר אקדמי בתחום תכנון הערים. בהתאם יוארך המועד להגשת מועמדות למכרזים, כך שלבעלי תארים בחום תכנון עיר ואזור תינתן ההזדמנות להגשת מועמדותם.

 

תגובתו המהירה והחד משמעית של איגוד המתכננים בישראל מנעה מצב בלתי נסבל בו הרשות המקומית בעיר הבירה של ישראל הדירה מתכננים ממשרות התכנון החשובות ביותר.  עתירת האיגוד השיגה את מלוא מטרתה, ובכלל זה מהווה תקדים למניעת מצבים דומים ברשויות וגופים נוספים בעתיד.

 

איגוד המתכננים נחוש להמשיך במאבק על מעמד המתכננים והוכיח כי לא יירתע מנקיטת הליכים משפטיים בכדי למנוע הדרת חבריו ממכרזים וממשרות בשירות הציבורי בתחום תכנון הערים.

 

מכתב לראש העיר משה ליאון

מכתב תשובת עיריית ירושלים לאיגוד המתכננים

בקשה לצו ביניים חלק א

בקשה לצו ביניים נספחים

פסק דין 3.5.21

 

 

 

ד"וח מעמד המתכנן

 

אנו שמחים להציג את דו"ח "מעמד המתכנן ואיגודי המתכננים בעולם" הדוח מסכם פעילות ענפה בנושא שהובלה ע"י צוות בראשות חברת ועד האיגוד פרופ' טובי פנסטר. הדו"ח הוצג לראשונה בכנס השנתי של איגוד המתכננים בשדרות בפברואר 2020 ולאחר מכן נידון בערב עיון שערכנו בהשתתפות מאות מתכננים מישראל וראשי איגודי מתכננים מהעולם

 

דו"ח מעמד המתכנן

קישור לצפייה בערב העיון של האיגוד בנושא מעמד המתכנן

 

 

ייחוד פעולות

 

בבית המשפט העליון נידונה בימים אלו ערעור שהגישה המדינה, שעניינה בשאלה האם  נספח בינוי שהינו חלק ממסכמי תכנית מפורטת יכול להחתם רק על-ידי אדריכל רשוי.

למרבה הצער התאחדות האדריכלים מצאה לנכון לנסות ולנצל ערעור זה כהזדמנות להשקת קמפיין (הנתמך ע"י משרדי אדריכלים מהגדולים בישראל) שמטרתו שינוי הגדרת "ייחוד פעילות" כך שכל פעולה של הגשת תכניות לפי חוק התכנון והבניה, ובכלל זה תכניות מתאר ותכניות מפורטות, הכוללות הוראות בינוי כלשהן, יהיו מעתה נחלת בעלי רישיון אדריכל בלבד  - הווה אומר הדרתם של מתכנני העיר והאזור מעיסוק בתחום מומחיותם. בבקשה שהוגשה ע"י התאחדות האדריכלים לבית המשפט העליון נכתב: "יש הבדל תהומי בין הכשרה באדריכלות לבין לימודי תואר שני בתכנון ערים. אלה שלומדים תואר שני בתכנון ערים מכנים עצמם "מתכנני ערים" אף שאין להם מעמד חוקי. כינוי זה מטעה ויוצר בלבול בין הכשרה באדריכלות... לבין תואר בהעשרה בתכנון ערים שלא מזכה בכל עיסוק בנושא".

לא רק זאת, אלא שבעשותם זאת מצאו קברניטי התאחדות האדריכלים לנכון גם להטיל דופי בראשי מערכת התכנון בישראל כפי שצוטטו בגלובס: "מינהל התכנון, המהווה גוף מטה פנים ממשלתי שלא אמון על ייחוד העיסוק בתחום, מצוי בניגוד עניינים מובנה בכך שהוא מנוהל על ידי נציגים שלא קיבלו רישיון עיסוק באדריכלות ובתכנון ערים, ומטבע הדברים יש להם אינטרס לאפשר להם ולאחרים להכין תוכניות ולקבע את מעמדם כאנשי מקצוע אף שאין להם הכשרה המזכה ברישיון כמו האדריכלים".

איגוד המתכננים בישראל מביע את אמונו המלא בעובדי מינהל התכנון, אשר עושים תפקידם במקצועיות וביושרה, להבטחת איכות התכנון המרחבי בישראל. האיגוד, המייצג את כלל העוסקים בתכנון עיר ואזור, לא יכול להישאר שווה נפש כנגד המתקפה שמטרתה למחוק את מקצוע התכנון בישראל ולהפכו ל"לימודי העשרה" בטלים, ולהעביר את התחום החשוב, הרגיש והמקצועי של תכנון ערים ואזורים באופן בלעדי לידי מהנדסים ואדריכלים, שמומחיותם הינה בקונסטרוקציות, עיצוב אדריכלי ותכנון מבנים, ולא בהיבטים הרב תחומיים של תכנון מרחבי.

לפיכך פנה האיגוד, בעזרתו של חברינו עו"ד ומתכנן אשר כהנא, שאנו מודים לו מקרב לב על העבודה המקצועית והמרשימה שהוא עושה בהתנדבות למען הגנת הפרופסיה שלנו, אל בית המשפט העליון בבקשה להצטרף לעתירה כידידי בית המשפט ולהציג את עמדתנו החשובה בנושא.

אולם בכך אנו כבר לא יכולים להסתפק. כפי שהצגנו בפניכם לא אחת, איגוד המתכננים בישראל עסוק בשנה האחרונה בפעילות אינטנסיבית לחיזוק מעמד התכנון והמתכנן. דו"ח מעמד המתכנן הוצג בכנס שדרות ולאחר מכן בערב עיון בינלאומי בו נטלו חלק מאות מתכננים מישראל לצד בכירי ארגוני המתכננים מהעולם. כעת אנו בעיצומו של השלב השני בעבודתנו, הכולל שאלות לגבי הדרכים לעגן את מעמד מתכנני העיר והאזור באופן שלא יותיר מקום לפרשנות בשאלה מי הוא הגורם המקצועי בתחום.

 

פניית איגוד המתכננים בישראל להצטרף כידיד בית המשפט לערר

כתבה בנושא מעיתון גלובס