ביטאון "תכנון"

 

יש ללחוץ על שם הפרסום על מנת לצפות בקובץ המלא.

הקבצים כבדים ויש להמתין בסבלנות לפתיחתם.

 

שם הפרסום שנת הוצאה
 תכנון 10-1 2013
 תכנון 10-2 2013
 תכנון 11-1 2014
  תכנון 11-2  2014
  תכנון 12-1 2015
 תכנון 12-2 2015
  תכנון 13-1 2016
תכנון 13-2 2016
תכנון 14-1 2017
תכנון 14-2 2017
תכנון 15-1 2018
תכנון 15-2 2018
תכנון 16-1 2019
תכנון 17-1 2020
תכנון 18-1 2021
תכנון 18-2 2021