פרוטוקולים

סיכומי ישיבות ועד 

סיכום ישיבות ועד
2022
                                 
 1.  26.4.22
 2. 10.5.22
 3. 7.6.22
 4. 12.7.22
 5. 9.8.22
 6. 13.9.22
 7. 18.10.22
 8. 8.11.22
               
סיכום ישיבות ועד
2017
        סיכום ישיבות ועד
2018
      סיכום ישיבות ועד
2019
         סיכום ישיבות ועד
2020
      סיכום ישיבות ועד
2021
 1. 25.4.17
 2. 23.5.17
 3. 20.6.17
 4. 12.9.17
 5. 17.10.17
 6. 14.11.17
 
 1. 26.1.18
 2.  13.2.18
 3. 26.6.18
 4. 10.7.18
 5. 4.9.18 
 6. 16.10.18
 7. 13.11.18
 8. 18.12.18

 

      
 1. 15.1.19
 2. 2.4.19
 3. 14.5.19 
 4. 25.6.19
 5. 16.7.19
 6. 6.8.19
 
 1.  
 
 1. 12.1.21
 2. 9.2.21
 3. 9.3.21
 4. 13.7.21
 5. 10.8.21

 

סיכום ישיבות ועד
2012
   סיכום ישיבות ועד
2013
    סיכום ישיבות ועד
2014
   סיכום ישיבות ועד
2015
   סיכום ישיבות ועד
2016
 1. 19.1.12  
 2. 12.2.12
 3. 13.3.12
 4. 17.4.12
 5. 22.5.12
 6. 12.6.12
 7. 24.7.12
 8. 4.9.12
 9. 16.10.12
 10. 6.11.12
 11. 11.12.12

 

 
 1. 10.1.13
 2. 5.2.13
 3. 5.3.13
 4. 8.4.13
 5.  4.6.13
 6. 9.7.13
 7. 15.10.13
 8. 10.12.13
 
 1. 8.1.14
 2. 11.3.14
 3. 17.6.14
 4. 20.7.14
 5. 16.9.14
 6. 21.10.14
 7. 18.11.14
 8. 9.12.14
 
 1. 13.1.15
 2. 17.3.15
 3. 28.4.15
 4. 16.6.15
 5. 14.7.15
 6. 8.9.15
 7. 13.10.15
 8. 10.11.15

 

 
 1. 12.1.16
 2. 7.3.16
 3. 5.4.16
 4. 17.5.16
 5. 14.6.16
 6. 17.7.16
 7. 13.9.16
 8. 3.11.16
 9. 13.12.16

 

סיכום ישיבות ועד
2011
   סיכומי ישיבות ועד
2010
  סיכומי ישיבות ועד
2009
  סיכומי ישיבות ועד
2008
  סיכומי ישיבות ועד
2007
 1. 11.1.11
 2. 15.3.11
 3. 12.4.11
 4. 15.5.11
 5. 14.6.11
 6. 17.7.11
 7. 1.9.11
 8. 2.10.12
 9. 15.11.12
 10. 8.12.12
 
 1. 18.1.10
 2. 15.2.10
 3. 9.5.10
 4. 15.6.10
 5. 27.7.10
 6. 5.9.10
 7. 5.10.10
 8. 11.9.10

 

 1. 1.1.09
 2. 29.1.09
 3. 23.2.09
 4. 23.3.09
 5. 18.5.09
 6. 30.6.09
 7. 27.7.09
 8. 7.9.09
 9. 19.10.09
 10. 16.11.09
 11. 21.12.09

 

 1. 7.1.08
 2. 4.2.08
 3. 3.3.08
 4. 31.3.08
 5. 28.4.08
 6. 26.5.08
 7. 30.6.08
 8. 28.7.08
 9. 15.9.08
 10. 24.11.08
 1. 29.1.07
 2. 20.2.07
 3. 19.3.07
 4. 16.4.07
 5. 14.5.07
 6. 11.6.07
 7. 8.8.07
 8. 17.9.07
 9. 15.10.07
 10. 14.11.07
 11. 11.12.07

 

סיכומי אסיפות כלליות