פרוטוקולים

סיכומי ישיבות ועד

 

 

 

 סיכום ישיבות ועד 2017  סיכום ישיבות ועד 2018   סיכום ישיבות ועד 2019        סיכום ישיבות ועד 2021
 1. 25.4.17
 2. 23.5.17
 3. 20.6.17
 4. 12.9.17
 5. 17.10.17
 6. 14.11.17

1. 26.1.18

2. 13.2.18

3. 26.6.18

4. 10.7.18

5. 4.9.18 

6. 16.10.18

6. 13.11.18

6. 18.12.18

 

1. 15.1.19

2. 2.4.19

3. 14.5.19 

4. 25.6.19

5. 16.7.19

6. 6.8.19

     

1. 12.1.21

2. 9.2.21

3.  9.3.21

4.

5.

6.

7. 13.7.21

8. 10.8.21

 

 סיכום ישיבות ועד 2012  סיכום ישיבות ועד 2013     סיכום ישיבות ועד 2014    סיכום ישיבות ועד 2015    סיכום ישיבות ועד 2016
 1. 19.1.12  
 2. 12.2.12
 3. 13.3.12
 4. 17.4.12
 5. 22.5.12
 6. 12.6.12
 7. 24.7.12
 8. 4.9.12
 9. 16.10.12
 10. 6.11.12
 11. 11.12.12

 

1.  10.1.13

2.  5.2.13

3.  5.3.13

4.  8.4.13

5.  4.6.13

6.  9.7.13

7. 15.10.13

8. 10.12.13

   

1.  8.1.14

2. 11.3.14

3. 17.6.14

4. 20.7.14

5. 16.9.14

6. 21.10.14

7. 18.11.14

8. 9.12.14

   

1. 13.1.15

2. 17.3.15

3. 28.4.15

4. 16.6.15

5. 14.7.15

6. 8.9.15

7. 13.10.15

8. 10.11.15

 

 

 

1. 12.1.16

2. 7.3.16

3. 5.4.16

4. 17.5.16

5. 14.6.16

6. 17.7.16

7. 13.9.16

8. 3.11.16

9. 13.12.16

 

 סיכום ישיבות ועד 2011  סיכומי ישיבות ועד 2010   סיכומי ישיבות ועד 2009   סיכומי ישיבות ועד 2008   סיכומי ישיבות ועד 2007
 1. 11.1.11
 2. 15.3.11
 3. 12.4.11
 4. 15.5.11
 5. 14.6.11
 6. 17.7.11
 7. 1.9.11
 8. 2.10.12
 9. 15.11.12
 10. 8.12.12
 1. 18.1.10
 2. 15.2.10
 3. 9.5.10
 4. 15.6.10
 5. 27.7.10
 6. 5.9.10
 7. 5.10.10
 8. 11.9.10

 

 1. 1.1.09
 2. 29.1.09
 3. 23.2.09
 4. 23.3.09
 5. 18.5.09
 6. 30.6.09
 7. 27.7.09
 8. 7.9.09
 9. 19.10.09
 10. 16.11.09
 11. 21.12.09

 

 1. 7.1.08
 2. 4.2.08
 3. 3.3.08
 4. 31.3.08
 5. 28.4.08
 6. 26.5.08
 7. 30.6.08
 8. 28.7.08
 9. 15.9.08
 10. 24.11.08
 1. 29.1.07
 2. 20.2.07
 3. 19.3.07
 4. 16.4.07
 5. 14.5.07
 6. 11.6.07
 7. 8.8.07
 8. 17.9.07
 9. 15.10.07
 10. 14.11.07
 11. 11.12.07

 

סיכומי אסיפות כלליות