"מי הזיז את העיר שלי?!"

  • 16-17 ליוני 2022
  • רחבי מרכז העיר לוד