פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
בארי שלומית
שם באנגלית