הכנס השנתי של המועצה לבנייה ירוקה: רוחות של שינוי

תאריך: 12 ספטמבר 2022      שעה: