הכנס השנתי של איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות בישראל באקספו תל אביב: מוצע מחיר מיוחד לחברי.ות איגוד המתכננים

תאריך: 16 נובמבר 2022      שעה: