באנר ביטאון תכנון

חיפוש מאמרים

הוראות לכותבים

 

כללי

פרטי מידע למדור מה חדש (ידיעות בצורת כתבה, מודעות או הפניה למידע על נושא חדשותי הנראה למגיש מתאים לקוראי המדור) יש לפנות לעורך הראשי, פרופ׳ ארנסט אלכסנדר, באמצעות הדוא"ל [email protected].

פרטי מידע למדור חלון אל העולם (ידיעות בצורת כתבה, מודעות, או הפניה למקור בספרות הנראה למגיש לעניין לקוראי מדור זה) יש לפנות לעורך הראשי, פרופ׳ ארנסט אלכסנדר.

 

מאמרים למדור לעניין: מאמרים מדעים (עיוניים ומחקרים) לשיפוט חיצונית. 

נושאים אפשריים: תיאוריה, מודל או מחקר אמפירי בתחום הקשור לתכנון, מתודולוגיה (פיתוח ו/או יישום שיטה חדשנית), או דיון/ניתוח על תכנון או פרויקט חדשני. מוקד העניין במאמרים המוגשים ל"תכנון" חייב להיות נושא ישראלי או דיון על השלכות משמעותיות לתכנון בארץ. כל מאמר המוגש למערכת יעבור שיפוט עיוור. המערכת מתחייבת להודיע על קבלת או דחיית המאמר או לשלוח לכותב את הערותיה תוך חודשיים מקבלתו.

פורמט: אורך רצוי כ-6,000 מלים תמליל או פחות, אורך מרבי 8,000 מלים. פורמט תמליל, ציטוטים, תרשימים, טבלאות, הערות ואזכורים: בסגנון "הרוורד" (לפי דוגמת כתבי עת כמו הJournal of the American Planning Association) -. בעמוד הראשון של המאמר תופיע רק הכותרת (בעברית ואנגלית), תקציר בן 200 מילים (בעברית ואנגלית) ושש מילות מפתח (בעברית ואנגלית). בעמוד השער של המאמר יופיעו: כותרת המאמר, שם/ות, תואר/ים, והשתייכות/יות מוסדית/יות של הכותב/ת/ים/ות, ופרטי התקשרות של הכותב/ת או (במקרה של כתבים/ות רבים/ות) הכותב/ת העיקרי/ת.

 

מאמרים למדור בשדה התכנון: מאמרים מקצועים (ללא שיפוט חיצונית).

נושאים אפשריים: תחקיר אירועים ו/או תהליכים בתחום התכנון או קשור עליו בארץ, פיתוח ו/או יישום שיטת תכנון חדשנית, תכנית או פרויקט חדשני. כל מאמר המוגש למדור ישפט ע"י המערכת ויתקבל לפירסום כאשר הוא נערך לשביעות רצונה.

פורמט: אורך רצוי כ-5,000 מילים, אורך מירבי: 6000 מילים. ליתר פרטים ר' לעיל והוראות מפורטות להלן. אין צורך לעשות את תמליל המאמר אנונימי – כלומר להשמיט ממנו פרטים המזהים את הכותבים.ות.

 

הגשה ומשלוח: יש להגיש את המאמר כקובץ WORD המצורף למסר דוא"ל הנשלח לעורך הראשי: [email protected]

 

הוראות נוספות