A sustainable future for Europe

תאריך: 30 ספטמבר 2021      שעה:

ב-30.9.21 יארחו הקולגות מגרמניה אירוע חיפוש שותפים וירטואלי בדגש על נושאי הקול קורא "A sustainable future for Europe"  לשנת 2022, דהיינו בנושאים העוסקים ב:

  • מדיניות ציבורית ואינדיקטורים לרווחה ופיתוח בר קיימא
  • אימפקט הניידות המרחבית על הדמוגרפיה, החברה, מערכות הרווחה ושוק העבודה
  • תנאי המהגרים הבלתי סדירים באירופה
  • תהליכי קבלת החלטות של מהגרים
  • העצמה מגדרית חברתית, כלכלית ותרבותית
  • התמודדות עם אפליה למען שוק עבודה מכליל
  • תנאים לפיתוח מוצלח של מיומנויות בהתאמה לצרכים
  • חיזוק השוויון הגזעי, האתני והדתי
  • חזרה וכניסה מחדש של מהגרים לא סדירים לאיחוד האירופי
  • השפעות סוציו-אקונומיות של הזדקנות האוכלוסיות

האירוע יערך במסגרת הפלטפורמה b2match  ויכלול תחילה מושב שיתמקד בהיבטי המדיניות העומדים מאחורי הנושאים בקול הקורא והאימפקט המצופה וכן יוצגו תובנות לכתיבת הצעה.

לאחר מכן יערכו מפגשי "שידוכים" בהם המשתתפים יוכלו לתכנן פגישות אישיות עם קולגות מרחבי אירופה המתעניינים באותו הנושא, במטרה לזהות הזדמנויות לשיתופי פעולה והצטרפות למאגד.

ההשתתפות בחינם ופתוחה לארגונים מכל המדינות. למידע נוסף ורישום כנסו לקישור