תגובה להעברת מנהל התכנון למשרד הפנים- מאי 2019

איגוד המתכננים בישראל עוקב בעניין רב אחרי השינויים המתוכננים במיקום מינהל התכנון והגורמים האחרים האחראים על קידום התכנון במדינת ישראל.

איגוד המתכננים הוא האיגוד המקצועי המייצג את העוסקים במקצועות התכנון בישראל וחבריו משולבים ברבות ממערכות התכנון, ציבוריות ופרטיות כאחד.

תכנון הפך לאחד הנושאים האסטרטגים המרכזיים בהם עוסקת המדינה, עקב הצורך להגדיל את היצע הדירות ולהוזיל את עלות הדיור לאוכלוסיה הגדלה בישראל, ועקב הקשיים הרבים בהשגת  היעד של תכנון איכותי. 

תהליך תכנון הוא תהליך מורכב ורב משתנים. הוא כולל היבטים רבים מעבר לאספקת יחידות דיור נוספות. אנחנו מאמינים כי איכות תכנון כוללת את השילוב ההכרחי בין אספקת מגורים, תכנון אזורי תעסוקה ומסחר, אספקת שרותי ציבור ושטחי פנאי, ובעיקר את תכנון הנגישות המיטבית ביניהם, בדגש על תחבורה ציבורית מצויינת. כל זאת צריך להעשות תוך הכללה אמיתית של שיקולים חברתיים ורגישות לצרכי האוכלוסיה ומורכבותה.

השינויים התכופים במיקום מינהל התכנון והיחידות הנוספות, והטלטלה שעובר מינהל התכנון במעברים בין משרדי הממשלה השונים, מאתגרים את מערכת התכנון המורכבת ממילא,  והופכים את ההגעה לתכנון איכותי למשימה קשה ביותר.

עם מעברו של מינהל התכנון חזרה למשרד הפנים, אנו מבקשים לאחל לשר הפנים, לראש מנהל התכנון ולכל העוסקים במלאכה להמשיך ולשאוף לאיכות בתכנון, כי באמת "אין לנו ארץ אחרת". אנחנו כאן כדי לעזור.