ערב הכשרה בנושא: היערכות מוניציפלית להתחדשות עירונית 13.12.18

איגוד המתכננים בישראל שמח להזמין לארוע הראשון בסדרה של ערבי הכשרה למתכננים בנושאים שונים.

והפעם ערב הכשרה בנושא חם במיוחד: הערכות מוניציפלית להתחדשות עירונית 

 

תאריך: 13/12

מיקום: טכניון, שרונה ת"א

שעות:

18:00 – 18:30 התכנסות

18:30 – 20:30 – הרצאתה של ד"ר נילי שחורי, מתכננת ערים, מגיבה: אדר' ליאת איזקוב – שטרית, דיון פתוח עם הקהל

 

להרשמה לערב העיון

 

התחדשות עירונית היא התערבות במרקם קיים: מרקם חיים של תושבים, מערך עסקים, תשתיות ושטחי ציבור קיימים לכן תכנית התחדשות עירונית מחייבת הערכות מערכתית של הרשות המקומית מתוך חשיבה תכנונית כוללת. במפגש נעסוק בשיקולים הייחודיים לתכניות התחדשות עירונית, שאינם נדרשים בתכנון על קרקע בתולה, תוך התמקדות בארבעה תחומים עיקריים:

• תחום ניהולי - תוך שימת דגש על הקמת מנגנון ניהול ויישום הפועל על בסיס תכניות פעולה מקושרות משאבים ותקציב, בצד ניהול תפעולי שוטף של מרקם קיים וכד'. הפונקציות הניהוליות הנדרשות, אלו גורמי עירייה צריכים להיות חלק אינטגרלי מהמהלך וכד'

• תכנון  ושיקום פיזי בראייה מרקמית רחבה מעבר לאתר עצמו, לדוגמה: כושר הספיגה של האתר ומשמעויות פיזיות של ציפוף,  קישוריות עם הסביבה, השענות על שירותים בסביבה ומשמעויות תכנוניות ועוד

• תכנון ופיתוח כלכלי פיננסי המתייחס גם לטובת הכלכלה המוניציפלית ולא רק לכדאיות הכלכלית של היזמים והתושבים לדוגמה: השקעות הרשות המקומית בתשתיות ובשירותים, איזון בין הכנסות הרשות המקומית ממגורים ושטחים מניבים מתוכננים (עתידיים)  במסגרת תכנית ההתחדשות,  ובין הוצאות לאספקת שירותים ופער הזמנים בינהם (איזון תכנוני מול איזון תזרימי), תחזוקה - איך מגבשים את ההתייחסות המוניציפלית לנושא ומי אחראי על מה?

• שיקום חברתי - קהילתי המשלב את הקהילה הוותיקה וצרכיה בצד האוכלוסייה החדשה

 

*דר' נילי שחורי בעלת תואר שלישי מאוניברסיטת סאססקס (בבריטניה) ושני וראשון מאיניברסיטת ירושלים בגאוגרפיה, תכנון עירוני ופיתוח ארגונים עירוניים וקורסים מקצועיים לשימור מאוניברסיטת בר אילן וגישור. בעלת מעל 30  שנות ניסיון מקצועי ואקדמי בתחום תכנון עירוני ואזורי, פיתוח כלכלה מוניציפלית, ניהול ותכנון אזורי תעסוקה,  וגיבוש הסדרים מוניציפאליים ברשויות מקומיות . במקביל לעבודה המעשית, משמשת מעל כ- 30 שנה כמרצה וחוקרת בתחום מדיניות ציבורית של התכנון העירוני והאזורי ורשויות מקומיות ובעלת פרסומים מדעיים ומקצועיים בתחומים אלו. בנוסף, כחלק מפעילות ציבורית משמשת כחברה בועד המנהל וחבר הנאמנים של המכללה האקדמית "ספיר" ובעבר דירקטורית בדירקטוריונים של חברות ציבוריות בולטות במשק. חברה באיגוד המתכננים ועורכת מנהלת של הביטאון "תכנון", וחברה באיקמוס ישראל.

*אדר' ליאת איזקוב בן שטרית עוסקת בייעוץ אסטרטגי לתהליכי תכנון, הטמעת ידע, רעיונות וכלים עדכניים, וכן בתכנון מושכל של איכות הצפיפות העירונית לתועלת האוכלסיה העירונית ומגוון משתמשי המרחב, חברה בוועד המנהל של מרחב. 

 

להרשמה לערב העיון