פרופ' אמנון פרנקל – זוכה אות יקיר התכנון 2018

מדי שנה מחלק איגוד המתכננים את אות יקיר התכנון, המהווה את אות ההוקרה הגבוה ביותר שמעניקה קהיליית התכנון בישראל. חלוקת האות החלה בשנת  1985  כשהוא הוענק לרענן וויץ וליוסף סלייפר. בשנה העוקבת הוענק האות ללובה אליאב ולבייגה שוחט. לאחר הפסקה חודשה חלוקת האות בשנת 2004 אז הוענק לאדר' דינה רצ'בסקי ולפרופ' אדם מזור, מאז חולק האות ברצף. את רשימת הזוכים ניתן לראות באתר האיגוד.

 

במסגרת הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל, שנערך בירושלים בימים ה'-ו', 15-16.3.18. הוענק אות יקיר התכנון לשנת 2018. בועדת השיפוט כהנו: פרופ' אלי שטרן (יו"ר), פרופ' ערן רזין ומתכנן אורי פוגל והזוכה הינו

פרופ' (אמריטוס) אמנון פרנקל.

 

מדברי ועדת הפרס: "פרופ' פרנקל הוא מבין אנשי האקדמיה הבולטים בתחומי התכנון והעשייה המקצועית שיש לה השפעה רבה על כלל עיצוב המרחב בישראל. השפעתו היא מחדשת הן בגישתה והן בכלים שהיא מפתחת.

כמתכנן, אמנון שימש ומשמש כשותף בכיר בהכנתן של תכניות אב רבות הכוללות, בין השאר את: נצרת עילית, חצור, כפר סבא, כרמיאל, צפת, עוספיה ודלית אל כרמל. חלקו בולט במיוחד כשותף בעיצובן של תכניות "גדולות" כגון תמ"מ 2, תכנית האב ישראל 2020, תמ"א 35, מטרופולין הצפון ומעורבותו הנוכחית בתכנית ישראל 100. במסגרת תכנית תמ"א 35 הוא מיסד את הרעיון של ׳הפיתוח הצף׳, ואת הפרק של צפי האוכלוסייה ופריסתה הנורמטיבית על פני המרקמים וסוגי הישובים, שהיווה את אבן הבוחן הראשית לאפקטיביות של תמ״א 35 בהשגת יעדיה.

 

בשנים האחרונות אמנון שוקד על פיתוח מודל של "משאבי הון מרחביים". הרעיון הוא שלכל רשות מקומית יש תמהיל מיוחד של משאבי הון, הנצברים הן על ידי האוכלוסייה והן על ידי הרשות המקומית. כמו כן, הוא בנה לאחרונה כלי חדשני לתמרוץ רשויות מקומיות לקליטת מגורים חדשים בתוכם.

 

אמנון פרנקל הינו חוקר בעל נוכחות ישראלית ובינלאומית בולטת לפחות בשלושה תחומים: תכנון ופיתוח אזורי ומטרופוליני,  תכנון ומידול שימושי קרקע, ואקוסיסטמות של חדשנות. הוא מומחה בכל הקשור להבנה רב פרמטרית ורב תחומית של המרחב, לכימותן של תופעות אורבניות מורכבות ולהערכת ההצלחה של כלי מדיניות ותכנון לעתיד.

 

אמנון פרסם שלושה ספרים, פרקים בספרים ומאמרים רבים בנושאי התמחותו, שזכו למאות ציטוטים בספרות המחקר הבינלאומית. בשנותיו הרבות כמורה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, אמנון לימד אדריכלים רבים וחלק ניכר מאוכלוסיית מתכנני הערים בישראל. הוא תרם להתפתחות הפרופסיה של התכנון העירוני בהיותו שנים רבות ראש התכנית לתכנון ערים ואזורים בטכניון. כנציג הטכניון במועצה הארצית לתכנון ובנייה וכחבר בוועדה הלאומית למחקר ופיתוח של הפריפריה של ישראל.

לפני כשנה, יחד עם עמיתים בארץ ובסין, הוא היה שותף להקמתCIPIC - China-Israel Planning Innovation Center  . הוא משמש כיו"ר הענף הישראלי של האיגוד הבינלאומי למדעי האזור, וחבר במועצה האירופית של האיגוד למדעי האזור.

חותמו ותרומותיו לאורך השנים של פרופ' אמנון פרנקל בתחום התכנון המרחבי בישראל ככלל ובתחום המתודולוגיה התכנונית בפרט ראויים להערכה ולהוקרה. לדעתנו הוא ניצב בשורה הראשונה של המתכננים בישראל."

 

לצפיה במצגת הטקס