פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
גופר עמית
שם באנגלית