פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
פרנקל אמנון
שם באנגלית