פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
צ'רצ'מן ארזה
שם באנגלית
CHURCHMAN ARZA
כתובת
רחוב הירקון 22 חיפה
טלפון
04-8251393
כתובת אתר
אין
תארים אקדמיים
תואר שלישי בפסיכולוגיה סביבתית
GRADUATE SCHOOL
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
תחומי התמחות
שיתוף הציבור בתכנון
היבטים חברתיים של תכנוון פיזי
התאמת הסביבה לילדים, קשישים, נשים, חרדים