פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
נוימן ינאי
שם באנגלית