פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
סגל גידו
שם באנגלית