פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
אלואיל מאיר
שם באנגלית
Allweil Meir