פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
מאיר- ברודניץ מיכאל
שם באנגלית
Meyer-Brodnitz Michael