פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
מלאק-חביש אזדהאר
שם באנגלית