פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
הימן בנימין
שם באנגלית
Hyman Benjamin
כתובת
רח' הכפיר 108, ירושלים 9695909.
טלפון
0523842779 | 026251179
תארים אקדמיים
תואר ראשון בסוציולוגיה וכלכלה, האוניברסיטה העברית
תואר ראשון במשפטים, האוניברסיטה העברית
תואר שני בתכנון עירוני ואזורי London School of Economics
תואר שלישי בגיאוגרפיה, - London School of Economics
תחומי התמחות
דיני תכנון ובניה