פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
יאיר אביגדור
שם באנגלית