פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
הנדלסמן סיון ריקי
שם באנגלית