פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
סגל רונן
שם באנגלית