פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
זלינגר עדי
שם באנגלית