פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
קפלן מוטי
שם באנגלית