פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
צ׳מנסקי דניאל
שם באנגלית