פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
מיכל מיטרני
שם באנגלית