פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
בורנשטיין עודד
שם באנגלית