פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
מנדלסון עמית
שם באנגלית