פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
יסקי קובי
שם באנגלית