פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
שאול קרקובר
שם באנגלית