פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
בן צור אבי
שם באנגלית