פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
וייס רפי
שם באנגלית