פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
קופמן דורון
שם באנגלית