פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
שפיגל נוי
שם באנגלית
Spiegel Noy
תארים אקדמיים
תואר ראשון בגאוגרפיה, אונ' בר אילן
תואר שני במגמת תכנון עירוני, אונ' בר אילן