פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
יוסקוביץ נעמה
שם באנגלית