פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
רכטמן אורלי
שם באנגלית