פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
אלון עינת
שם באנגלית
Alon Einat
תארים אקדמיים
תואר ראשון ביאוגרגרפיה, מנהל מדיניות החינוך, אוניברסיטת תל אביב
תואר שני בגיאוגרפיה, האוניברסטיה העברית
תחומי התמחות
לימודים עירונים ואזוריים
ניהול, תכנון ומדיניות הסביבה