פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
עמרם עינב
שם באנגלית
amram einav
טלפון
0502036909
תארים אקדמיים
תואר ראשון בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אונ' בן גוריון בבאר שבע
תואר שני בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אונ' בן גוריון בבאר שבע
תחומי התמחות
גיאומורפולוגיה - גיאוגרפיה פיסית
תכנון עיר ואזור