פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
ארן שלומית
שם באנגלית
ARAN SHLOMIT
טלפון
050-4602224
תארים אקדמיים
גיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים B.A.
גיאוגרפיה והתמחות בתכנון ערים ואזורים, האוניברסיטה העברית בירושלים M.A.
תואר ראשון במשפטים, הקריה האקדמית אונו, והסמכה בעריכת דין LLb.