פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
בר-יוסף צילי
שם באנגלית