פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
מרואני צעירה
שם באנגלית
Maruani Tseira
כתובת
ת.ד. 1015 רמת גן
טלפון
0507843270
תארים אקדמיים
תואר שלישי בגאוגרפיה, אונ' בר אילן
תואר שני בתכנון ערים ואזורים, טכניון
תואר ראשון בחקלאות, האונ' העברית
תחומי התמחות
תכנון סביבתי ופיזי
מדיניות סביבתית
שימור שטחים פתוחים