פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
לשם רון
שם באנגלית