פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
רועי נוריאל
שם באנגלית