פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
זיו גלעד מיכל
שם באנגלית