פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
מור אלישע
שם באנגלית
Elisha Mor
תארים אקדמיים
תואר ראשון בגיאוגרפיה וחינוך באוניברסיטה העברית
תואר ראשון באדריכלות בטכניון חיפה
תואר שני בתכנון ערים ואזורים בטכניון חיפה
תחומי התמחות
הכנה וקידום של תכניות מפורטות ותכניות מתאר
בקשות להיתרי בניה תכניות עבודה למכרז ולביצוע
ייצוג בעלי עניין בהתנגדויות לתכניות. והכנת חוות דעת תכנוניות