פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
קאופשטיין עמנואל
שם באנגלית