פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
הלוי מיכל
שם באנגלית