פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
שנל יצחק
שם באנגלית